Monday, March 30, 2009

Lance Armstrong

არაა სწორი:

ექსპერტი


სწორია:


ექსპერტი-პოლიტოლოგი, ექსპერტი-გეოლოგი, ექსპერტი-კრიმინალისტი, ეკონომისტი, ენერგეტიკოსი, სამხედრო .. და ა. შ.

არაა სწორი:

-ეროვნული საკალათბურთო ასოციაცია.

სწორია:


-ამერიკის (ან აშშ) ეროვნული საკალათბურთო ასოციაცია.

არაა სწორი:

ტრადიცია დაინერგა, ტრადიციულად, უმეტეს შემთხვევაში სიტყვა ტრადიციის მნიშვნელობის გაუთვალისწინებლად იხმარება.

არაა სწორი:
-დღენაკლი ბავშვი

სწორია:
-ვადამდელი ბავშვი

არაა სწორი:
ისაუბრედ ("კორეგა")


სწორია:

ისაუბრეთარაა სწორი:
კაცი ლეგანდა ----(ვინც არ უნდა იყოს).


სწორია:

კაცი ლეგენდა - lens armstrongiეს კაცი არის ლეგენდა.


ახლა ისევ უბრუნდება ველოსპორტს.

kaci legenda - lens armstrongi

In 1996 Armstrong discovered that he had testicular cancer, which had spread to his brain and lungs. After surgery and heavy chemotherapy, Armstrong returned to cycling in 1997. Two years later he won his first Tour de France, as the lead rider of the U.S. Postal Service team, and then repeated the victory the next five years in a row. In 2005 he won the Tour for a seventh time, then retired from cycling. In 2008 he told Vanity Fair magazine that he would un-retire and race again in 2009. Armstrong is the author of the memoirs It's Not About the Bike (2000) and Every Second Counts (2003).
წაიკითხე თ/დ:).

Saturday, March 28, 2009

"არწივის ნებულა".
F11 და gaadideთტელესკოპ "ჰაბლით" გადაღებული ეს რაღაცა, დედამიწიდან 7000 სინათლის წლით დაშორებული "არწივის ნებულაა".


მაგრამ მთავარი ისაა, რომ ამ ერთ სურათზე, ერთი თვალის შევლებით ხედავ რაღაცას, რაც 9,5 სინათლის წლის ზომისაა. ანუ 114 სინათლის თვის , ანუ 73.872.000 სინათლის წუთის ზომისაა.

წარმოიდგინეთ რამხელაა?


შეადარეთ დედამიწის დაშორებას მზისგან - რომელიც რვა წუთია.
მერე შეეცადეთ ეს რვა წუთი მანძილი იპოვოთ ამ სურათზე.

წარმოიდგინეთ?

ვეერა. ამისათვის ამ სურათის სიმაღლე 9.234.000 ნაწილად უნდა გაყოთ.This object is a billowing tower of cold gas and dust rising from a stellar nursery called the Eagle Nebula. 7,000 light-years distant from us, the soaring tower is 9.5 light-years or about 90 trillion kilometers tall. Stars in the Eagle Nebula are born in clouds of cold hydrogen gas that reside in chaotic neighbourhoods, where energy from young stars sculpts fantasy-like landscapes in the gas. The tower may be a giant incubator for those newborn stars. A torrent of ultraviolet light from a band of massive, hot, young stars [off the top of the image] is eroding the pillar. The column is silhouetted against the background glow of more distant gas. The bumps and fingers of material in the center of the tower are examples of stellar birthing areas. These regions may look small but they are roughly the size of our solar system. The blue colour at the top is from glowing oxygen, the red color in the lower region is from glowing hydrogen. This image was taken in November 2004 with the Advanced Camera for Surveys (NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team STScI/AURA)

Wednesday, March 25, 2009

1991 წელი

მერფის კანონები


ეს მერფის კანონებია, იცით ხომ, თუ არადა მოსალოცნი ყოფილხართ.
ჭკვიანი, ეშმაკი მატერიალისტის ნაწერია, თანამედროვე მაკიაველის.
მერფი ამერიკელი ავიაინჟინერი ყოფილა, რომელმაც ამ კანონებს დაუდო სათავე, მას შემდეგ "მერფის კანონების" ავტორები ბევრნი არიან, თქვენც შეგიძლიათ სცადოთ.

უამრავია, ზოგი გენიალური, ზოგი ნაკლებად, ზოგი მოსაწყენი.

აქ ჩემი შედგენილი ნაკრებია.
the best!
წაიკითხეთ და..
• ВСЯКАЯ РАБОТА ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ!• КАК ТОЛЬКО ВЫ ПРИНИМАЕТЕСЬ ДЕЛАТЬ КАКУЮ-ТО РАБОТУ, НАХОДИТСЯ ДРУГАЯ, КОТОРУЮ НАДО BILO СДЕЛАТЬ ЕЩЕ РАНЬШЕ;
• ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛЮДИ ПОНИМАЮТ ИНАЧЕ, ЧЕМ ТОТ КТО ИХ ВНОСИТ.
• ДАЖЕ ЕСЛИ ВАШЕ ОБЪЯСНЕНИЕ НАСТОЛЬКО ЯСНО, ЧТО ИСКЛЮЧАЕТ ВСЯКОЕ ЛОЖНОЕ ТОЛКОВАНИЕ, ВСЕ РАВНО НАЙДЕТСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЙМЕТ ВАС НЕПРАВИЛЬНО.
• НЕТ ТАКОЙ ПЛОХОЙ СИТУАЦИИ, КОТОРАЯ НЕ МОГЛА БЫ СТАТЬ ЕЩЕ ХУЖЕ.
КАКАЯ БЫ НЕПРИЯТНОСТЬ НЕ СЛУЧИЛАСЬ, ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ ТОТ, КТО ЗНАЛ, ЧТО ТАК ОНО И БУДЕТ.
• ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ.
• СЛОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕГДА ИМЕЮТ ПРОСТЫЕ, ЛЕГКИЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ НЕПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.• ЕСЛИ ЕСТЬ РАДИ ЧЕГО СТАРАТЬСЯ, ТО НЕ ГРЕХ И ПЕРЕСТАРАТЬСЯ !• ВРЕМЯ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ВРЕМЕНИ ЕЕ УХУДШЕНИЯ.• НЕОБХОДИМОСТИ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ВНИМАНИЯ ВСЕГДА СОПУТСТВУЕТ НЕПРЕОДОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ ОТВЛЕЧЬСЯ!
. ХОРОШИЕ СНИМКИ ОБЫЧНО ДЕЛАЮТСЯ ПРИ ЗАКРЫТОМ ОБЪЕКТИВЕ.

.Подача кофе в самолете вызывает вибрацию.• Все великие открытия делаются по ошибке.• Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
• Унция репутации стоит фунта работы.• Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.• Любую техническую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег.• Вам всегда будет не хватать либо времени, либо денег.• Финансирующие организации откажутся от вашего предложения, если его результаты не будут известны заранее.• Что для одного ошибка, для другого - исходные данные.• Не характеризуйте заранее важность высказываемой мысли.• Человек, имеющий одни часы, твердо знает, который час. Человек, имеющий несколько часов, ни в чем не уверен.• Все сроки обязательств по поставкам надо умножить на коэффициент 2.0.• Если за ошибку в расчете отвечает больше одного человека, виноватых не найти.• Надежность оборудования обратно пропорциональна числу и положению лиц, за ним наблюдающих.• Чем безобиднее на вид изменение, тем большим будет его влияние в дальнейшем и тем больше чертежей придется изменять.• Неточно спланированная программа требует в три раза больше времени, чем предполагалось; тщательно спланированная - только в два раза.• Ставьте задачи, по которым решение есть только у вас.• Усложнять - просто, упрощать - сложно.• Неважно, что вам говорят - вам говорят не всю правду.• Неважно, о чем говорят - речь всегда идет о деньгах.
• Пока каждый не захочет, никто не получит.• Человека из массы надо обслуживать массовыми средствами.• Заразно все.• Секрет успеха - в искренности. Как только вы сможете ее изобразить, считайте, что дело в шляпе.• Проект примут только когда никого из членов комиссии нельзя будет обвинить в случае провала, но зато при успехе все смогут претендовать на поощрение.• Легче получить прощение, чем разрешение.• Руководи по книге, даже если не знаешь ни имени автора, ни названия.• Не давайте понять своему начальнику, что вы - умнее.• Каждый может принимать решение, располагая достаточной информацией.• Хороший руководитель принимает решение и при ее нехватке.
Идеальный - действует в абсолютном неведении.
• Шансы на выполнение работы обратно пропорциональны числу лиц, по долгу службы обязанных это сделать.
• Никто не запишет то, что вы могли сделать, но не сделали, однако у каждого есть список ваших ошибок. !!!
• Наверху собираются сливки. И пена тоже.
• Эффективность совещания обратно пропорциональна числу участников и затраченному времени.• Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы.• Кто кричит громче всех, тому и дают слово.• Нет лучше времени, чем настоящее, чем отложить то, чего не хочется делать.• Любую стоящую работу стоило делать вчера.• Чем сложнее и грандиознее план, тем больше шансов, что он провалится.• Расходы стремятся сравняться с доходами.• Чтобы определить, сколько времени потребует работа, возьмите время которое, по-вашему на нее необходимо, множьте на 2 и замените единицы измерения на единицы более высокого порядка. Так, мы выделяем два дня на одночасовую работу.
• Первые 90% работы отнимают 10% времени, а последние 10% - оставшиеся 90% времени. !!• В области исследований и разработок из трех параметров лишь два можно определить одновременно.1. Если заданы цель и время для ее достижения, то нельзя угадать, сколько это будет стоить.2. Если ограничены время и ресурсы, невозможно предсказать, какая часть задания будет выполнена.3. Если четко ставится цель исследований и выделяется конкретная сумма денег, то нельзя предсказать, когда эта цель будет достигнута.Если же вам повезет и вы сможете точно определить все три параметра, значит, вы имеете дело не с исследованиями и разработками!
• Получая направление на анализ подумайте, что вы предпримете, если результат окажется: а) положительным, б) отрицательным. Если ответы совпадут, надобность в анализе отпадет.• Есть два вида лейкопластыря: тот, который невозможно приклеить, и тот, который никак не удается снять.Если вы не помните, выключили ли кофеварку, значит, вы ее не выключили.• Продолжительность минуты зависит от того, по какую сторону двери в ванную комнату вы находитесь.• Романтические жесты других кажутся необычными и волнующими. А ваши собственные - глупыми и неуклюжими.• Если вы помогли другу в беде, он наверняка вспомнит о вас, когда снова окажется в беде.• Не заботьтесь о том, что другие люди о вас подумают. Они слишком обеспокоены тем, что думаете вы о них.• Что бы с вами ни случилось, все это уже случалось с кем-то из ваших знакомых, только было еще хуже.

რა მინდა იცით, ქართულად გადათარგმნა.

ერთხელ დავაპირე, და აღმოჩნდა რომ .. ფრაზის სიმკვეთრე დავკარგე.

მოკლედ ჭკვიანი ადამიანი ჭირდება, თანაც გრამატიკის ნიუანსების მცოდნე, თანაც მხატვრულად, მოკლედ, კონკრეტულად.

იქნებ გეცადათ?
გვეცადა?

Saturday, March 21, 2009

ნეტავ რატომ?
ინგლისურად ავადმყოფი არის პეიშენტ - ანუ წყნარი, მშვიდი, ჩუმი
ქართულად კი
ავადმყოფი ანუ ავად მყოფი ე.ი. ავია და შესაბამისად მყვირალა მოჩხუბარი.ინგლისური სიტყვა ქრაი ყვირილიცაა და ტირილიც.

ანუ ერთდროულად ორ ურთიერთსაპირისპირო გრძნობას - განრისხებას და უიმედობას, ტირილს სევდას გამოხატევს.

საერთო ლექსიკა რა თქმა უნდა ზემოქმედწებს მასის ფსიქოლოგიურ თვისებებზე,

ამ სიტყვების გავლენით ინგლისელი ათჯერ დაფიქრდება სანამ იყვირებს, რათა მისი ყვირილი ტირილად არ იქნას გადათარგმნილი, ავად გახდომისას კი უფრო მშვიდად იქნება ვიდრე ქართველი.

შემდეგი პარალელები
love-
fuck-
-
-

თქვენც გაიხსენეთ.

Friday, March 20, 2009

battle at kruger
თუ ჯერ არ გინახავთ აუცილებლად ნახეთ, აუცილებლად ბოლომდე.

რაღაცით დღევანდელ ჩვენ პოლიტიკას მაგონებს, აბა თუ მიხვდებით ჩემს "რასკლადს" (როლების განაწილებას) ამ სიტუაციაში.

Wednesday, March 18, 2009

წაიკითხეთ

ვინ არის მართალი


წაიკითხეთ, თუ არ დაგეზარათ.

კარგი წერილია.

Tuesday, March 17, 2009

PC რადიო
ისევ განმანათლებლურ იშტაზე ვარ.
მეტაკაფე, ლითიუმ-იონიანი ბატარია, ახლა მუსიკის ჯერი დადგა.

ჩემი ახალი აღმოჩენა.

შეხვალთ www.aol.com -ზე
ჩამოტვირთავთ aol.რადიოს თულბარს, და ..
ამ თულბარით შეგეძლებათ, ყვეეელა გემოვნების მქონეს შეგეძლებათ იპოვოთ ხარისხიანი არჩეული მუსიკა, თან რადიო ფორმატია, თან თუ მიმდინარე სიმღერა არ მოგწონს, შემდეგზეც შეგიძლია გადახტე.

RADIO.
DOWNLOAD THE AOL RADIO TOOLBAR FREE


მოკლედ, ყველა გემოვნებისა და განწყობისათვის

(ახლა "ჯაზ-ფუჟენში" ვარ და თქვენც გისურვებთ ამ განწყობას).+ კაბელი "აუქსი"-თ შეგეძლებათ კომპიუტერიდან მუსიკა თქვენ მუსიკალურ ცენტრში გადაიყვანოთ.

ეს აუქსები კომპიუტერულ მაღაზიებში უნდა იკითხოთ.

Monday, March 16, 2009

ლითიუმ იონი თუ ნიკელ კადმიუმიამასწინათ გიორგი ჯანელიძემ "ღამის შოუდან", როცა "შუა ქალაქის" ოთარ ტატიშვილს უთხრა, შენ ისე პოპულარული ხარ, ინტერვიუებში უკვე 3000 კითხვისთვის გაგიცია პასუხი და რომ არ გავიმეორო, 3001-ე შეკითხვა უნდა დაგისვაო, ჰკითხა - რომელი ბატარია გირჩევნია, ნიკელ-კადმიუმის თუ ლითიუმ იონისო.

შეკითხვამ გაამართლა, უადგილობისა და არააქტუალურობის გამო ომახიანი ჯგუფური სიცილი დაიმსახურა.

თუმცა, მართლაც ასე არააქტუალურია ეს საკითხი თუ არა, ალბათ კითხვის დამსმელი გიორგი ჯანელიძის გარდა არავინ იცოდა.

არადა არც ისე უმნიშვნელო საკითხია.
ნიკელ-კადმიუმის ბატარიები უკვე ვისწავლეთ, ვიცით რომ ბოლომდა უნდა დავხარჯოთ, ბოლომდე დავტენოთ და ვიხმაროთ ასე მომავალ განმუხტვამდე. ეს რეჟიმი ამ ბატარიების კარგად და ხანგრძლივად ფუნქციონირებისათვის მაქსიმალურად კარგია.
ნიკელ-კადმიუმის ბატარიები აქვს უმეტეს მობილურ ტელეფონსა თუ ფოტოაპარატს.


ლითიუმ იონის ბატარიები კი ფართო მოხმარებაში შედარებით ახალია და მისი მოხმარების წესები თითქმის არავინ იცის.
ლითიუმ იონის (LI-ION) ბატარიები აქვთ ნოუთბუქებს და დიდ ეკრანიან მობილურებს, მათ შორის ახალი იაფი ორსიმიანტელევიზორიანიჩინური აპარატების უმეტესობას.

ამ ბატარიების უპირატესობა ისაა რომ უფრო მეტ ენერგიას გამოიმუშავებს და უფრო მძლავრია თავის ანალოგთან შედარებით, მაგრამ მოხმარების წესების გაუთვალისწინებლად ადვილად ფუჭდება.

ამ ბატარიებს თურმე დატენვა ჭირდებათ ნებისმიერ ხელსაყრელ მომენტში და შეგიძლია დასატენად ჩართული უსასრულოდ ხანგრძლივად დატოვო (იევე როგორც ნოუთბუქი), და რაც მთავარია, არასდროს არ უნდა დატოვო დიდი ხნით განმუხტული.

განმუხტული შენახვა ნიშნავს რომ ის განმუხტული სეგმენტი საბოლოოდ ფუჭდება და ბატარიის სამომავლო სიმძლავრე მცირდება დარჩენილ მუხტამდე.
დასანანია რომ ამ წესის დაუცველობით ბევრ ჩვენიანს მოუწია თავისი იქნებ მანამდე მოხერხებული ტექნიკის გადაგდება.


მეც ამ უმეცრობის მსხვერპლი ვარ.

ჩემი HP-ipaq-ის ბატარია ამით (განმუხტული შენახვით) მოვკალი.

ბეტარიას ვერავინ მიცვლის, და ამით აიპაკიც მკვდარი მყავს.
ისწავლეთ სხვის შეცდომებზე.

Monday, March 9, 2009
უნდა ამოვბეჭდო.
თქვენც გირჩევთ.

Sunday, March 1, 2009

ორი ფრინველი ინტელექტით.

ისევ მეტაკაფე

ორი ფრინველი ინტელექტით.

ნახეთ ორივე
მოცეკვავემოლაპარაკე