Friday, February 17, 2012

ნათესავებს მოეთხოვებათ

ტედისავით

აიღეთ ხელში თქვენი მობილური ტელეფონები
და გახსენით კალკულატორი


2 გაამრავლეთ 2 ზე და ასე 33ჯერ 

მიიღებთ 8589934592-ს ჩვენ ყველას ზუსტად ერთნაირი არითმეტიკული პროგრესიით დათვლადი გენიალოგია გვაერთიანებს. 
  არა მარტო ადამიანები  რომელთაც აუცილებლად ჰყოლიათ ერთი ქალი -  დედ და ერთი კაცი - მამა, არამედ   ცხოველებსაც
რომელთაც ყველას ჰყავს ერთი დედა დედალი და ერთი მამა მამალი, ერთი დედა ძუ და ერთი მამა ხვადი. 

  
ეს კანონზომირერბაა - ყველას გვყავს ორი მშობელი, 4 ბებია ბაბუა, რვა დიდი ბებიაბაბუა და ასე შემდეგ. 
წინა თაობა ორმაგდება
და ასე დაუსრულებლად. 

არცერთი ჩვენთაგან და არცერთი ჩვენთაგანის არცერთი წინაპარი არ მოვლენია ქვეყანას მხოლოდ ერთი მშობლისგან, გადაწვენით, თვითდამტვერვით,დაკვირტვით ან კლონირებით. 
ყველა ჩვენს წინაპარს ორი მშობელი ჰყავდა. 


ერთ საუკუნეში ადამიანთა ოთხი თაობა იცვლება, სამი მაინც. 
ქრისტეშობიდან მოყოლებული ჩემი წინაპრების მინიმუმ 60-მა თაობამ იცხოვრა. უფრო რეალისტური გათვლით 70-მა. 

ყველა წინა თაობაში დედათა და მამათა საერთო რაოდენობა ორმაგდება შემდეგ თაობასთან შედარებით. 

რამდენმა დედამ იდედა და რამდენმა მამამ იმამა ქრისტეშობიდან 21-ე საუკუნემდე? 
1
2.2=
2
4*2=
3
8*2=
4
16*2=
5
32*2=
6
64*2=
7
128*2=
და etc.

256
512
1024
2048
4096
8192
16384
32768
65536
131072
262144
524288
1048576
2097152
4194304
8388608
16777216
33554432
67108864
134217728
268435456
536870912
1073741824
2147483648
4294967296
8589934592
და ყველა ეს ციფრი შევკრიბოთ (ყველა ცალკეული თაობა ერთად) მეათე საუკუნიდან (როდესაც საქართველოს აფხაზი მართავდა) ჩემი წინაპრების დაახლოებით 33 თაობამ იცხოვრა და უკლებლივ ყველამ დატოვა შთამომავლობა. 33 თაობის წინ მარტივი გათვლით ჩემი წინაპრები 8.589.934.592 ადამიანი უნდა ყოფილიყო.
არადა მაშინ კი არა, დღესაც არ მიუღწევია ადამიანთა რაოდენობას 8 მილიარდისათვის.

მაშინ კაცობრიობა სულაც, არასრული 1 მილიარდი იყო.

სად ვუშვებთ შეცდომას? 
როგორ ავხსნათ, რომ ნამდვილად გაწეულია ჩემს დაბადებამდე 4294967296 დედობა და4294967296 მამობა, მაგრამ საქართველოDი კი არა, დადამიწაზეც კი არ უცხოვრია ამდენ ადამიანს? 

ახსნა ერთია. 

ჩვენი სიიდან დედობის შემსრულებელი ორი ბავშვის დედა, თუკი მისი ორი შვილის განაყარი ერთმანეთს ისევ დაუქორწინდება 7 თაობის შემდეგ, უკვე გამოდის დედა ორივე შტოსთვის. შესაბამისად მისი დედობების რაოდენობა ხდება არა 2 როგორც მის ცხოვრებაში იყო, არამედ შეიძლება ვთქვათ 14-ან 42. 
შუშანიკის დროს მცხოვრები ორი ჩვილის გამჩენი  ქალი შეიძლება ჩემს გენიოლოგიაში 2457844 ჯერაა დედა, იმით რომ მისი შთამომავლები საუკუნეების განმავლობაში კარგავდნენ და პოულობდნენ ერთმანეთს სხვადასხვა შტოებში. 
ეს გათვლა საშუალებას გვაძლევს დავუახლოვდეთ რეალურ ციფრებს.

ანუ ჩავთვალოთ, რომ ჩემი პირადი წინაპრები პირველ საუკუნეში 8589934592 კი არ იყვნენ, არამედ ათიათასჯერ ნაკლები.
რომ წინაპარმა არქიდედებმა და არქიმამებმა სათავე დაუდეს იმ შტოებს, რომლებიც ერთმანეთს არაერთხელ გადაეჯაჭვნენ საუკუნეების განმავლობაში. 


აქედან დასკვნა პირველი - ყველაზე მინიმალური გათვლით მე იმდენმა ადამიანმა მიწინაპრა, რამდენიც საქართველოს არ ჰყავდა, ჩვენ ქართველები  ვართ ბევრი სხვა ერის წინაპართა შთამომავლები. ისევე როგორც ალბათ ნებისმიერი სხვა ერი. 

დასკვნა მეორე- ჩვენ ყველანი ნათესავები ვართ. თუ ქრისტეშობის შემდეგ არა, ქრისტეშობამდე 2000 წლის წინ მაინც დედამიწაზე ცხოვრობდა ერთი ადამიანი, რომლის შთამომავლები ვართ მეც და შენც. 


დასკვნა მეოთხე სულ 200 წელია რაც გვარებმა ოფოციალური კონსტანტის სახე მიიღო და ვინაიდან გვარის შიგნით ქორწინება დაუშვებელია, შეწყდა პრაქტიკა, როცა რამდენიმე თაობის შემდეგ ახალგანაყარ გვარს (როელსაც სახელი ვთქვათ პაპის კოჭლამაზობის გამო შეერქვა) ისევ შეეძლო დანათესავებოდა თავისივე არქიგვარის წარმომადგენელს, როგორც ფორმალურად სხვა გვარის მქონე. 
ბოლო ორასი წელია გვარების უცვლელობის გამო ქორწინდებიან მხოლოდ შორ დამომკვიდრებაში მყოფი ადამიანები. 

დასკვნა მეხუთე. ვინაიდან შორი დამემკვიდრება ანუ ჰეტეროზისი განსაკუთრებით კარგი შედეგის მომტანია სახეობისთვის, ჩვენ  დღევანდელი ადამიანები უფრო კარგები (ჯანმრთელები, ამტანები, ლამაზები, ჭკვიანები?, დიდები) ვართ ვიდრე წინაპრები.

დასკვნა მეექვსე. ჰეტეროზისი მომავალშიც გააგრძელებს  კარგი ნაყოფის გამოღებას. 
ჰეტეროზისი გაღრმავდება არა მარტო გვართაშიდა ქორწინებაზე ტაბუს გამო, აგრეთვე ადამიანების მიერ საკუთარი წინაპრების ბევრი თაობის დოკუმენტურად (ფოტო, ვიდეო მასალა, ბიოგრაფია, ჩანაწრერბი ეტქ.) ცნობის შედეგად. 
22-ე, 23-ე და 55 საუკუნეშიც იარსებებს ფაილები, რომლებიც უშეცდომოდ ათქმევინებს ადამიანს ვინ იყო მისი წინაპარი 1950 წელს, როგორი ადამიანი იყო მისი წინაპარი 2000 წელს. 


დასკვნა მეშვიდე.  ჩვენ ადამიანები 21 საუკუნის დასაწყისში საკუთარი თავის შესახებ დავტოვებთ ათჯერ უფრო ცოცხალ შთაბეჭდილებებს ვიდრე ჩვენი მამები და ბაბუები. ჩვენ დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვიყოთ უფრო რეალური ხორციელი ჩვენი შთამომავლისთვის ვიდრე იმათი დროინდელი ვინმე კინოვარსკვლავი ან პოლიტიკოსი. 
ჩვენ განწირულები ვართ რომ ვიყოთ არქიბაბუები და არქიბებიები. 
50 საუკუნის შემდეგ ჩვენი შთამომავლები გვარის შეკრებაზე (ან ერთი არქეტიპის შთამომავალთა შეხვედრაზე) სტადიონებს გაავსებენ. 
ჩვენ ვალდებულნი ვართ ვიყოთ ორიენტირები, სამაგალითოები, საამაყოები, გამაერთიანებლები, დღევანდელი ჩვენი ცხოვრება ათასობით ჩვენი შთამომავლისთვის უნდა გახდეს კარგი მოდუსი.


მაშ ასე: 
ჩვენ ყველანი ნათესავები ვართ 

-31 საუკუნეში მე მეყოლება რეგისტრირებულ დოკუმენტირებული 50 ათასი ნათესავი, რომელთა ათვლლა  მე-20 საუკუნიდან დაიწყება. 
-მე დღეს 21- ე საუკუნეშიც მყავს 50 ათასი ნათესავი, რომელთაც არ ვცნობ ნათესავებად, იმიტომ რომ მათი რეგისტრაცია არავის უწარმოებია მე11 საუკუნიდან მოყოლებული. არ ვიცნობ, მაგრამ მყავს. 

-ჩავიხედოთ სარკეში და ჩვენს გვერდზე წარმოიდგინოთ ეგრეთწოდებული სუფთაქართული გარეგნობის სახე, რომელიც დღეს ძირითადად ჰეროიკულ და იუმორისტულ ილუსტრაციებს შემორჩა. რამდენად განვსხვაბდებით ჩვენ "სუფთა ქართველისგან" ჩვენი სარკიდან შემოგვხედავს ქართველი უცხო ნაკვთებით : სპარსი, რუსი, თურქი, არაბი, მონღოლი, სომეხი, ჩეჩენი, ევროპელი. 
ჩვენ მათ არ ვიცნობთ და არც ვცნობთ, უცხოს ჩვენს წინაპრებში. 
მაგრამ, ვინაიდან ყველა ჩვენმა წინაპარმა უკლებლივ,  დატოვა შთამომავალი და გაზარდა ის იმდენად კარგად რომ მასაც დაეტოვებინა შთამომავალი, გამოდის რომ მათაც პატივი უნდა ვცე, უცნობ გადმოხვეწილ გადამთიელს ჩვენს გენებში. 

-ჩვენი წინაპრების განსახლების არე ვერ იქნებოდა მხოლოდ საქართველო. ამას მე ჩვენი სპორტული ნაკრებების წევრთა ექსტერიერში დაგანახებთ. 
შეხედეთ და იცოდეთ, ადამიანები ნათესავები ვართ ქართველები, აფხაზები და ოსები სამგზის ნათესავები ვართ. 

- ნათესავებს მოეთხოვებათ ერთმანეთისადმი უპირობო სიყვარული, თამამად გვიყვარდეს ერთმანეთი, ჩვენ ხომ ერთიდაიგივე ადამიანის შთამომავლები ვართ. 

       

No comments: