Thursday, May 15, 2008

ნაჩხაპნები ფრესკებზე
ისტორიული ნაჩხაპნები დავით გარეჯის მღვიმეების ფრესკებზე.
ეს ფრესკები ფაქტიურად ღია ცის ქვეშაა, მხოლოდ წვიმისგანაა და ცული, ისიც ნაწილობრივ.

როგორი მაგარი, როგორი მყარი უნდა იყოს ნალესი, რომ არათუ არ დაიშალოს, არამედ 100 წლის წინანდელი ფანქრით მინაჩხაპნიც კი შეინარჩუნოს!

No comments: