Tuesday, March 4, 2008

არა, არა

არა, არა? - (არა და ნუ!) ნიშნის მოგებით, თუ არა, მაშინ რაც მოხდება ნახავ და შენი ბრალი იქნება.მე მითქვამს და..
არა? - დათანხმება.ხომ სწორი ვარ?


არა? არა! - დათანხმება. ბატონი ხარ, როგორც იტყვი ისე იყოს.


არა არა! - არა!


აარა, აარა - ბავშვის დამშვიდება.

No comments: